http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,821
เปิดเพจ34,161
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2 มีนาคม 2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2 มีนาคม 2558

ยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ตามมาตรการเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาด้านผลิตและรายได้ ณ โร...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2 มีนาคม 2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2 มีนาคม 2558

และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2 มีนาคม 2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2 มีนาคม 2558

จ สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน  ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมอง...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 26 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 26 ก.พ.2558

ะ นางลติยา  สุทธิผาย นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ร่วมประชุมพัฒนาการอำเภอ/หัว...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 25 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 25 ก.พ.2558

ตรวจประเมินผลงานตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ปี 2558 ณ บ้า...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 24 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 24 ก.พ.2558

งที่ 2/2558 ณ  ห้องประชุมอำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 24 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 24 ก.พ.2558

ร้างความรักความสามัคคีระหว่างตำบล  ณ  สนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรหว้านใหญ่&...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 23 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 23 ก.พ.2558

ย  นว.พช.ปฏิบัติการ ร่วมโครงการพัฒนาผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และชุมชน ต...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 23 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 23 ก.พ.2558

ช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดมุกดาหาร  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 20 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 20 ก.พ.2558

นเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ หอห้องประชุมอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 19 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 19 ก.พ.2558

ฯ และรับรองผลข้อมูล จปฐ. ตำบลบางทรายน้อย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมช...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 19 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 19 ก.พ.2558

ำบลป่งขาม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่งขามดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุก...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 18 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 18 ก.พ.2558

าร ร่วมเวทีนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯและรับรองผลข้อมูล จปฐ. ตำบลชะโนด ณ ห้องปร...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 18 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 18 ก.พ.2558

ชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ณ ห้องประชุมอำเภอหว้านใหญ่ จังห...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 18 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 18 ก.พ.2558

าคุณภาพชีวิตฯ และรับรองผลข้อมูล จปฐ. ตำบลดงหมู  ณ วัดนิคมเกษตร อำเภอหว้านให...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 18 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 18 ก.พ.2558

ภาพชีวิตฯ และรับรองผลข้อมูล จปฐ. ตำบลหว้านใหญ่  ณ ห้องประชุมอำเภอหว้านใหญ่ ...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 13 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 13 ก.พ.2558

อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์ ณ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านสองคอน อ.หว้านใหญ่...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 13 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 13 ก.พ.2558

ารเจ็ดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ปี 2558 ณ อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุก...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 12 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 12 ก.พ.2558

วิชาการพัฒนาชุมชน  ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ นิคมทหาร...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 12 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 12 ก.พ.2558

) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.2ค จังหวัดมุกดาหาร ปี 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาห...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 11 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 11 ก.พ.2558

ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 10 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 10 ก.พ.2558

กองร้อย อส.อ.หว้านใหญ่ ที่ 6  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 6 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 6 ก.พ.2558

ญ่ ณ วัดมโนภิรมย์และหาดมโนภิรมย์ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 4 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 4 ก.พ.2558

กตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต.) ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 5 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 5 ก.พ.2558

แก่ นางทอง  ทองชุน เพื่อทำกิจกรรมเพาะเห็ด ณ บ้านดอน ม.3 ต.บางทรายน้อย จ.มุก...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 5 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 5 ก.พ.2558

้านเลขที่ 28 ม.3 ต.บ่งทรายน้อย จ.มุกดาหาร...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 3 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 3 ก.พ.2558

ริญ  ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมติดตามการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงาน...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 3 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 3 ก.พ.2558

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2558 ณ หอประชุมอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ...

อ่านต่อ
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2 ก.พ.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 2 ก.พ.2558

ำนัน และคณะกรรมการบริหาร ศจพ.อ.หว้านใหญ่ ณ ห้องประชุมอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดา...

อ่านต่อ
 
กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 31 ม.ค.2558

กิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ 31 ม.ค.2558

ิดตามสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ ณ หอ...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view