http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,885
เปิดเพจ34,225
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

วันที่ 20 ก.ย.60 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่พร้อมทีมงานและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลดงหมู ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต ทั้งนี้ในภาคเช้า นายชัยพร เขิมขันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน   ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เรื่องบทบาทสตรีกับการพัฒนาชุมชน และภาคบ่ายคณะทีมวิทยากรจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้บรรยายเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดทำแผนธุรกิจ พร้อมทั้งสาธิตการทำสบู่ แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ตำบลดงหมู กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 ณ สวนปาล์ม เฮลท์ตี้ รีสอร์ท

ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Tags :

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view