http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม29,557
เปิดเพจ39,191
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

ทีม พช.หว้านใหญ่ติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงหมู

ทีม พช.หว้านใหญ่ติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงหมู

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ พร้อมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ป่งขามดงหมู ออกติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเร่งรัดการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงหมู ที่ค้างชำระหนี้ จำนวน 8 กลุ่ม  ณ  พื้นที่ตำบลดงหมู  อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Tags :

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view