http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,906
เปิดเพจ34,246
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

พช.หว้านใหญ่ ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.หว้านใหญ่ ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหว้านใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 5/2560 เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงานและเร่งรัดการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ค้างชำระหนี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่

Tags :

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view