http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,904
เปิดเพจ34,244
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

กิจกรรม พช.หว้านใหญ่

กิจกรรม พช.หว้านใหญ่

17 สิงหาคม 2560 นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ ร่วมเป็นวิทยากรสอนการทำดอกไม้จันทน์ และชี้แจงแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life ) แก่กลุ่มสตรีตำบลบางทรายน้อยตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีทำดอกไม้จันทน์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบางทรายน้อย ม. 1-11 รวมจำนวน 60 คน ณ วัดโพนทอง บ้านโพธิ์ทอง ม.10 ต.บางทรายน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร

Tags :

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view