http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,833
เปิดเพจ34,173
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางวันเพ็ญ  รัตนบุรี  พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์  แสนจันทร์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมบรรยาย เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม.6 และ ม.9 ตำบลบางทรายน้อย ณ วัดบ้านทรายทอง ม.6 ตำบลบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Tags :

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view