http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,837
เปิดเพจ34,177
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

ข่าว พช.หว้นใหญ่

ข่าว พช.หว้นใหญ่

4 ส.ค. 2560 เวลา 10.00 น. นายพลพัฒน์ สุนทรส ป.อาวุโส อำเภอหว้านใหญ่ เป็นประธานในการประชุมโครงการอบรมวิทยากรครูฝึกระดับตำบล ตามโครงการขับ เคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ในการนี้นางวันเพ็ญ รัจนบุรี พัฒนาการอำเภอหว้านใหญ่ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ โดยมีนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Tags :

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view