http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,890
เปิดเพจ34,230
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com
พช.หว้านใหญ่ติดตามการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐ

พช.หว้านใหญ่ติดตามการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐ

่  ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการร้านค้าประชารัฐบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 3...

อ่านต่อ
 
ประชุมพัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 9/59

ประชุมพัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 9/59

วหน้าฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ในการนี้นางวันเพ็ญ  รัตบุรีพ...

อ่านต่อ
กิจกรรมวันที่ 5 ธ.ค.59

กิจกรรมวันที่ 5 ธ.ค.59

นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย...

อ่านต่อ
 
ประชุมสัมมาชีพระดับอำเภอ

ประชุมสัมมาชีพระดับอำเภอ

งานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ ณ&...

อ่านต่อ
พช.หว้านใหญ่ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

พช.หว้านใหญ่ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

การพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

การผลิตและจำหน่ายสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ผ้าหมักโคลนหนองสูง” ...

อ่านต่อ
ประชุมหัวหน้าส่วน

ประชุมหัวหน้าส่วน

หน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ศอ.ปส.อ.หว้านใหญ่/คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ/ผู้บริห...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

กดาหาร , เครือข่าย Otop จ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรม "ชาว OTOP ทำความดีเพื่อพ่อ" ถวายเ...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน(กทบ.) หมู่ที่ 2 ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

ส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกให้บริการตามโครงการพัฒนาการบริการอำเภอยิ้มเคล...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริห...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 11/2559 ในการนี้ นางวันเพ็ญ รัตนบุรี พัฒนาการอำเภอหว...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

/คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)/คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเส...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

ระกอบการ  otop และกลุ่มองค์กรสตรี  ตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ในเขตอำเภอหว้านใหญ่  ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

เยียน  นายวีระ  สายจันทา บ้านเลขที่  64 ม.2 บ้านสองคอน  ต.ป่...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

มเยียน  นางพร  เว้นบาป บ้านเลขที่  43 ม.4 บ้านขามป้อม  ต.บาง...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

นงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 และร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ โดยการจ...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

ศมนตรีทุกตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ,กำนันทุกตำบลและผู้ใหญ่บ้านทุกห...

อ่านต่อ
 
 ติดตามรับฟังการประชุมชี้แจงฯ

ติดตามรับฟังการประชุมชี้แจงฯ

ตามรับฟังการประชุมชี้แจงฯ การขับเคลื่อนกิจกรรมของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ปีง...

อ่านต่อ
ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ

ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมฯ

่น กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และพสกนิกรอำเภอหว้านใหญ่  ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอหว้านใ...

อ่านต่อ
 
ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยฯ

ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยฯ

่น กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ และพสกนิกรอำเภอหว้านใหญ่  ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัย...

อ่านต่อ
ร่วมประชุมพิจารณารับรองครัวเรือนเป้าหมาย

ร่วมประชุมพิจารณารับรองครัวเรือนเป้าหมาย

รพร้อมทีมงาน ร่วมประชุมพิจารณารับรองครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดื...

อ่านต่อ
 
 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

ุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหว้านใหญ่ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงาน...

อ่านต่อ
อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่

ัณฑ์สินค้า otop กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านดอนม่วง ร่วมโครงการพัฒนาการบริการ อำ...

อ่านต่อ
 
คัดเลือกตัวแทนคณะทำงานสตรี

คัดเลือกตัวแทนคณะทำงานสตรี

ดเลือกตัวแทนอำเภอ  ในวันที่ 18 ต.ค.59 ณ ห้องประชุมสนง.พัฒนาชุมชนอ.หว้านใหญ่...

อ่านต่อ
คัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลชะโนด

คัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลชะโนด

เภอหว้านใหญ่ ประชุมอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน เพื่อคัดเลื...

อ่านต่อ
 
คัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางทรายน้อย

คัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางทรายน้อย

เภอหว้านใหญ่ ประชุมอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน เพื่อคัดเลื...

อ่านต่อ
คัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหว้านใหญ่

คัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหว้านใหญ่

nbsp;แสนจันทร์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหว้านใหญ่  ดำเนินการประชุมคัดเลือกคณะ...

อ่านต่อ
 
คัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล

คัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล

านขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 คน จากตัวแทนอาสาสมัคร...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view