http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,879
เปิดเพจ34,219
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com
อำเภอเคลื่อนที่

อำเภอเคลื่อนที่

ามโครงการพัฒนาการบริการ อำเภอเคลื่อนที่ (ประชารัฐ วัด โรงเรียน ) โดยนำสินค้า OTO...

อ่านต่อ
 
ติดตาม การดำเนินงาน กทบ.ม.2 ต.ชะโนด

ติดตาม การดำเนินงาน กทบ.ม.2 ต.ชะโนด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สทบ.สาขา 8   &...

อ่านต่อ
ประกวดกำนัดยอดเยี่ยม 60

ประกวดกำนัดยอดเยี่ยม 60

และประชาชนชาวตำบลหว้านใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินผลงานกำนัน ผ...

อ่านต่อ
 
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการระ

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการระ

ผู้บริหาร  อปท.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินกำนัน  ผู้ใหญ่บ้...

อ่านต่อ
ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ กำนันต.ป่งขาม

ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ กำนันต.ป่งขาม

าที่ บ้านนาแกน้อย หมู่ที่ 10 ณ ที่ทำการกำนันตำบล ป่งขาม  หมู่ที่ 10  ...

อ่านต่อ
 
ร่วมกิจกรรมร้านนาวากาชาด

ร่วมกิจกรรมร้านนาวากาชาด

าชาด ณ  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร...

อ่านต่อ
ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ผญบ. โคกสวาท

ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ผญบ. โคกสวาท

าที่ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 9 ณ ศาลาประชาคม บ้านโคกสวาท  หมู่ที่ 9...

อ่านต่อ
 
ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 11

ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 11

sp; สัตยพานิช  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  เขตตรวจที่ 11 ตรวจติดตา...

อ่านต่อ
ร่วมกิจกรรมงานกาชาด

ร่วมกิจกรรมงานกาชาด

จกรรมในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร  ประจำปี 2560 ณ ซุ้มอำเภอหว้านใหญ่&n...

อ่านต่อ
 
บริจาคสิ่งของช่วยกาชาด

บริจาคสิ่งของช่วยกาชาด

วมน้ำใจ ช่วยกาชาด อำเภอหว้านใหญ่   ณ  ที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่  จ...

อ่านต่อ
สัมมาชีพชุมชนบ้านหว้านใหญ่ ม.4 (ทำไม้กวาด)

สัมมาชีพชุมชนบ้านหว้านใหญ่ ม.4 (ทำไม้กวาด)

้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน  การฝึกอาชีพการทำไม้กวาด  แก่ครัวเรือน...

อ่านต่อ
 
สัมมาชีพชุมชนบ้านหว้านน้อย (เพาะเห็ดฟาง)

สัมมาชีพชุมชนบ้านหว้านน้อย (เพาะเห็ดฟาง)

้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน  การฝึกอาชีพการเพาะเห็ดฟาง  แก่ครัวเรื...

อ่านต่อ
ประชุมผู้นำอช.

ประชุมผู้นำอช.

ชุมชน (ผู้นอช.) เพื่อจัดทำแผนผลการปฏิบัติงานของผู้นำ อช. และมอบค่าตอบแทนให้แก่ผ...

อ่านต่อ
 
สัมมาชีพชุมชนบ้านโนนสว่าง(ทำไม้กวาด)

สัมมาชีพชุมชนบ้านโนนสว่าง(ทำไม้กวาด)

้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน  การฝึกอาชีพทำไม้กวาด แก่ครัวเรือนเป้าหมายบ...

อ่านต่อ
ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ผญบ.

ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ผญบ.

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่สองคอน หมู่ที่ 11 ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่สองคอน  หมู่ที่ ...

อ่านต่อ
 
ติดตามฟื้นฟู กทบ.ม.3 ต.ชะโนด

ติดตามฟื้นฟู กทบ.ม.3 ต.ชะโนด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สทบ.สาขา 8 ลงพื้นติดตามพร้อมใ...

อ่านต่อ
ร่วมต้อนรับคณะตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จปฐ.

ร่วมต้อนรับคณะตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จปฐ.

การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค จากศูนย์สารสนเทศเพื...

อ่านต่อ
 
สัมมาชีพชุมชนบ้านหว้านใหญ่ ม.1 (อาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์)

สัมมาชีพชุมชนบ้านหว้านใหญ่ ม.1 (อาชีพทำดอกไม้ประดิษฐ์)

้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน  การฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์  แก่ครัว...

อ่านต่อ
สัมมาชีพชุมชน บ้านสองคอน (อาชีพทำกุ๊บ)

สัมมาชีพชุมชน บ้านสองคอน (อาชีพทำกุ๊บ)

์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนใ...

อ่านต่อ
 
สัมมาชีพชุมชน บ้านดอน(น้ำสมุนไพร)

สัมมาชีพชุมชน บ้านดอน(น้ำสมุนไพร)

์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนใ...

อ่านต่อ
สัมมาชีพบ้านหว้านใหญ่ (เพาะต้นอ่อนทานตะวัน)

สัมมาชีพบ้านหว้านใหญ่ (เพาะต้นอ่อนทานตะวัน)

้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน  การฝึกอาชีพเพาะต้นอ่อนทานตะวัน แก่ครัวเรือ...

อ่านต่อ
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน  ณ&...

อ่านต่อ
ประชุมทีมงานพช.หว้านใหญ่

ประชุมทีมงานพช.หว้านใหญ่

หว้านใหญ่  เพื่อเตรียมการดำเนินงานตามกิจกรรมยุทธศาสตร์ฯ และติดตาม ทบทวนการด...

อ่านต่อ
 
สัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ

สัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ

งานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ ณ&...

อ่านต่อ
ข่าวพช.หว้านใหญ่

ข่าวพช.หว้านใหญ่

ดำเนินงานโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล  ตำบลดงหมู  ณ  ห้องประช...

อ่านต่อ
 
ช่าวพช.หว้านใหญ่

ช่าวพช.หว้านใหญ่

ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2560 แก่อาสาสม...

อ่านต่อ
ประชุม จปฐ.ต.บางทรายน้อย

ประชุม จปฐ.ต.บางทรายน้อย

ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2560 แก่อาสาสม...

อ่านต่อ
 
ข่าวพช.หว้านใหญ่

ข่าวพช.หว้านใหญ่

ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2560 แก่อาสาสม...

อ่านต่อ
ชี้แจงอาสาผู้จัดเก็บ จปฐ.ปี60

ชี้แจงอาสาผู้จัดเก็บ จปฐ.ปี60

ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2560 แก่อาสาสม...

อ่านต่อ
 
ประชุม อนุ นต.ครั้งที่2/59

ประชุม อนุ นต.ครั้งที่2/59

ะกรรมการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2559  ณ ห้องประ...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view