http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม29,526
เปิดเพจ39,159
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

งการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต  กิจกรรมสาธิ...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

ฒนาศักยภาพผู้นำสตรีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิต ทั้งนี้ในภาคเช้า นายชัย...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

าชนชาวบ้านหว้านใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทำสารคดี โครงการท่องเที่ยว สนุก...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

นาบทบาทสตรี  ณ กลุ่มทอผ้า ม.3 ,กลุ่มเลี้ยงหมูกี้ ม.7 กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน ...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

มโครงการ “เยี่ยมยามถามข่าว ชาวหว้านใหญ่” ในการนี้นางวันเพ็ญ  รั...

อ่านต่อ
 
ทีม พช.หว้านใหญ่ติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงหมู

ทีม พช.หว้านใหญ่ติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงหมู

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ป่งขามดงห...

อ่านต่อ
พอ.หว้านใหญ่รับรางวัลข้าราชการดีเด่น

พอ.หว้านใหญ่รับรางวัลข้าราชการดีเด่น

ข ประจำปี 2560 กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิ...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

่ รับมอบดอกไม้จันทน์ จากตัวแทนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่งขาม ดงหมู จำนว...

อ่านต่อ
พช.หว้านใหญ่รับมอบดอกไม้จันทน์

พช.หว้านใหญ่รับมอบดอกไม้จันทน์

รับมอบดอกไม้จันทน์ จากตัวแทนคณะครูนักเรียนบ้านโนนสว่างและโรงเรียนบ้านสองคอน เพื่...

อ่านต่อ
 
ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ชนอำเภอหว้านใหญ่ เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนั...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

กตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหว้านใหญ่จำนวน 5,000 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระ...

อ่านต่อ
 
ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ี่พัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่  ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ให้จังหวัดม...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

จตรี ทรงพล เบ้าบาง นายกเทศมนตรีตำบลหว้านใหญ่ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวาย...

อ่านต่อ
 
พช.หว้านใหญ่ ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.หว้านใหญ่ ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 5/2560 เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเน...

อ่านต่อ
พช.รับมอบดอกไม้จันทน์

พช.รับมอบดอกไม้จันทน์

ธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จากตัวแทนค...

อ่านต่อ
 
พช.ร่วมทำบุญตักบาตร

พช.ร่วมทำบุญตักบาตร

sp; ณ บริเวณเขื่อนริมโขงศาลปู่นาโคนาคราช  บ้านหว้านใหญ่  หมู่ที่ 1&nbs...

อ่านต่อ
กิจกรรม พช.หว้านใหญ่

กิจกรรม พช.หว้านใหญ่

การทำดอกไม้จันทน์ และชี้แจงแนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏ...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

ัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออำเภอหว...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

นกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมเภอหว้านใหญ่   อำเภอหว้านใหญ่ จังห...

อ่านต่อ
 
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

แสนจันทร์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมบรรยาย เรื่องแนวทางการขั...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

ฎร "เยี่ยมยามถามข่าว ชาวอำเภอหว้านใหญ่" ณ สวนปาล์มเฮลตี้รีสอร์ท ตำบลคำป่าหลาย ...

อ่านต่อ
 
ประชุมทีมงาน พช.หว้านใหญ่

ประชุมทีมงาน พช.หว้านใหญ่

เภอหว้านใหญ่ เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงาน /กิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมาและวางแผนเ...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้นใหญ่

ข่าว พช.หว้นใหญ่

บล ตามโครงการขับ เคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเ...

อ่านต่อ
 
ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ข่าวกิจกรรม พช.หว้านใหญ่

ที่ ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำ...

อ่านต่อ
ข่าว พช.หว้านใหญ่

ข่าว พช.หว้านใหญ่

้านอำเภอหว้านใหญ่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการขอ งบประมาณโครงการประชารัฐ 200,000 บา...

อ่านต่อ
 
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

กรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหว้านใหญ่ เครือข่าย กทบ. เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไ...

อ่านต่อ
อำเภอยิ้ม

อำเภอยิ้ม

้มเคลื่อนที่" ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปร...

อ่านต่อ
 
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

้านหว้านใหญ่ ทีม อสม. ตำบลหว้านใหญ่ ร่วมออกติดตามตรวจเยี่ยมคนไข้ติดเตียง ในเขตพื...

อ่านต่อ
1 ครัวเรือน 1 สัญญา

1 ครัวเรือน 1 สัญญา

ารขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (ศจพ.จ...

อ่านต่อ
 
ประชุม ศจพ.จ.มุกดาหาร

ประชุม ศจพ.จ.มุกดาหาร

ารขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (ศจพ.จ...

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view