http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,225
เปิดเพจ33,521
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

องค์ความรู้ การส่งเสริมการตลาดกลุ่มอาชีพ OTOP อย่างยั่งยืน

แบบบันทึกการจัดการความรู้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร ................................................................................ ๑.......

อ่านต่อ

เรื่อง เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ชื่อ – สกุล นางวิไลลักษณ์ แสนจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ บันทึกเมื่อ มิถุนายน 2560 ......

อ่านต่อ

เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ความรู้เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชื่อเจ้าของความรู้ นางสาวกิ่งแก้ว พรมดี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานพัฒ......

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view