http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม25,756
เปิดเพจ35,340
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส - ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน - กำหนดแผนประสัมพ......

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ : CDD WORK SMART สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหว้านใหญ่ A - Appreciation : ชื่นชม ชื่นชมยินดียอมรับนับถือผู้อื่น B - Brave......

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view