http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,184
เปิดเพจ33,480
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

หลักการสำคัญ 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนชุมชนเป็นเจ้าของ ชุมชนเป็นผู้รับประโยชน์2. ชุมชนมีความสมัครใจในการพัฒนาตนเอง3.เป็นกระบวนการเรียนรู้และการพัฒ......

อ่านต่อ

กชช. 2ค

ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ข้อมูล กชช.2ค คือ ข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศ......

อ่านต่อ

จปฐ.

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัด......

อ่านต่อ

กองทุนหมู่บ้าน

ความเป็นมา "กองทุนหมู่บ้าน"ไม่ใช่เงิน !"กองทุนหมู่บ้าน"เป็นอะไรที่ใหญ่โต และมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินมากนัก กองทุนนี้ประกอบด้วยทุนที่เป็นคนแต่ละคนทุนทางส......

อ่านต่อ

กลุ่มออมทรัพย์ฯ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสองคอน ประวัติความเป็นมา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสองคอน หมู่ที่ 2 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ก่......

อ่านต่อ

โครงการ กข.คจ.

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ. ) ความเป็นมา ความยากจนของประชาชนชาวชนบทเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกรัฐบาลมุ่งแก้ไขให้หมดไป โดยคณะรัฐมนตรีมีม......

อ่านต่อ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นโยบาย จากปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสตรีในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวการขาด......

อ่านต่อ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

บทเรียนองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ปัญหายาเสพติด บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ....................

อ่านต่อ

ผู้นำ อช.

ความเป็นมา พ.ศ.2512ครม. มีมติรับหลักการเมื่อวันที่28 มกราคม2512โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ.2512ทดลองดำเนินการในจังหวัดสกลนครและกาฬสิ......

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view