http://wycd.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทบาทหน้าที่

 ประวัติอำเภอ

 รวมรูปภาพ

 พช.มุกดาหาร

 Links สพอ.

 เว็บบอร์ด

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2014
อัพเดท25/03/2019
ผู้เข้าชม24,909
เปิดเพจ34,249
สินค้าทั้งหมด1

ข้อมูล พช.หว้านใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

บริการประชาชน

กิจกรรมเด่น

KM องค์ความรู้

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

TDR/VDR

องค์ความรู้ชุมชน

ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ

โครงการแก้จน

สินค้า

 สินค้าทั้งหมด
iGetWeb.com
AdsOne.com

บุคลากร

บุคลากร

อำเภอหว้านใหญ่ มี ๕ ตำบล มีข้าราชการ ๓ คน ประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอ ๑ คน และพัฒนากร ๒ คน 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

รับผิดชอบตำบล

๑.

นางวันเพ็ญ รัตนบุรี

พัฒนาการอำเภอ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

-

๒.

นางสาวกิ่งแก้ว  พรมดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ป่งขาม, ชะโนด,ดงหมู

๓.

นางวิไลลักษณ์ แสนจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

หว้านใหญ่,บางทรายน้อย

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view